045 302 0000 Info@tbbv.nl

Diensten

Voor de ondernemer, de zelfstandig beroepsbeoefenaar (met name medici!) en de particulier.

Maar ook voor accountants- en administratiekantoren die een betrouwbare partner zoeken voor de fiscaal-juridische ondersteuning van hun cliënten.

Dat doet Tax & Balances zowel binnen, maar soms ook ver buiten de Euregionale grenzen.

Het kantoor is onafhankelijk, maar wel stevig verankerd in een relatienetwerk van specialisten op andere terreinen. Een netwerk dat kan worden ingeschakeld voor de klant wanneer de situatie dat verlangt.

Het kantoor geniet een reputatie die niet gebouwd is op beloftes. Bij Tax & Balances kan men rekenen op een dienstverlening van hoog niveau.

Uiteraard kost die dienstverlening in zekere zin geld. Maar het leveren van kwaliteit kost nu eenmaal geld, terwijl het opvolgen van een slecht advies kapitalen kost. En dan is goedkoop duurkoop.

De naam Tax & Balances is overigens een woordspeling op het begrip “checks and balances”. Letterlijk vertaald: “controle en evenwicht”. Maar de term “checks and balances” komt uit het staatsrecht en duidt op een intern controlemechanisme dat fraude, fouten en misbruik moet tegengaan. Als juristen vonden wij het een leuk idee om dit begrip (dat een wezenlijk element is van de rechtstaat!) te betrekken in de fiscaliteit en om te buigen in de naam Tax & Balances. Want ook wij willen als fiscalisten met behulp van een systeem met “controle en balansen” fraude, fouten en misbruik voorkomen.