Nieuws

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt... Lees meer

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus nog een paar weken om over 2018 belasting te besparen in Box 3. Dat kunt u doen door uw vermogen in Box 3 te verlagen. We geven een opsomming van enkele veel toegepaste... Lees meer

Nederbelg volgens Hoge Raad niet voor AOW verzekerd

Naar het oordeel van de Hoge Raad is er geen sprake van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling van een niet-ingezetene ten opzichte van ingezetenen. Belanghebbende heeft afwisselend in Nederland en België gewoond en de vraag die voorgelegd wordt aan de Hoge... Lees meer

Een dividenduitkering in 2014?

Eén van de maatregelen die de regering heeft aangekondigd op Prinsjesdag is om mensen te stimuleren om hun “beklemde” vermogen vrij te maken in 2014. Door de stamrechtvrijstelling af te schaffen wordt voorkomen dat er nieuwe gevallen van beklemd vermogen ontstaan. Ook... Lees meer

Schenken in 2014

Voor 2014 kan tot € 100.000 onbelast geschonken worden aan een woningeigenaar. De ontvanger moet de schenking wel gebruiken voor de aanschaf of verbetering van een (eigen) woning, danwel het geheel of gedeeltelijk aflossen van een schuld in verband met die woning. Het... Lees meer

Een collectief pensioen voor de ZZP’er?

En weer gaat het een en ander veranderen voor pensioenen, zoals bij de ZZP’er.Veel ZZP’ers hebben geen pensioenvoorziening.Kabinet en een aantal oppositiepartijen overleggen daarom over een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers m.i.v. 2015. Enerzijds... Lees meer

Niets afgesproken over BTW? Dan inclusief BTW!

De Europese rechter oordeelt dat wanneer niets is afgesproken over BTW, de prijs inclusief BTW is. Althans (zeker) in het geval wanneer een leverancier de door de Belastingdienst nageheven BTW niet op de afnemer kan verhalen. HvJ EU d.d. 7 november 2013, nrs. C-249/12... Lees meer

Belastingrechter griffierecht

Belastingrechter mag het griffierecht dat wettelijk verschuldigd is matigen   De Hoge Raad oordeelt dat het griffierecht in een geschil over een bepaalde belastingaanslag niet in alle gevallen op straffe van niet-ontvankelijkheid moet worden betaald. Hof... Lees meer

Uw belastingaangifte 2013

Dat een nieuw jaar is aangebroken maakt de fiscus ook duidelijk. Hij stuurt u namelijk binnenkort een blauwe enveloppe met zijn tot u gerichte beste wens om aangifte te doen over 2013. Wij helpen u graag verder! Lees meer