045 302 0000 Info@tbbv.nl

U onderneemt.

Hier is Tax & Balances onder anderen actief op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingprocedures, bedrijfsopvolging, fusies en acquisities, herstructureringen en (her)financieringen.

Door onze integrale benadering en aanpak gaan wij als dienstverlener verder dan alleen een correcte afhandeling van de fiscale verplichtingen van de ondernemende klant.

Wij zijn niet alleen fiscalist, maar ook jurist en generalist. Daardoor is Tax & Balances inzetbaar bij de meest uiteenlopende zaken.

En dus bijvoorbeeld ook bij onderhandelingen met de fiscus, bij beroeps- of bezwaarprocedures of bij een belastingcontrole.

Een bijzonder specialisme van ons is de zelfstandig beroepsbeoefenaar. Met name huisartsen, tandartsen, medisch specialisten, orthodontisten, fysiotherapeuten en andere zorgverleners behoren tot onze klantenkring.