045 302 0000 Info@tbbv.nl

U bent particulier

Op deze wereld zijn er maar twee zekerheden: de dood en de belastingen. Of u nu wilt of niet, u krijgt dus hoe dan ook met belastingheffing te maken.

Bij ‘belastingen’ denkt men in eerste instantie aan de jaarlijks terugkerende aangifte.

Maar ook veranderingen in de privésituatie (zoals een huwelijk, echtscheiding of een emigratie/immigratie) of de aan- of verkoop van een woning hebben fiscale en juridische gevolgen.

De fiscaliteit speelt dan ook steeds meer (of ‘liever’ gezegd te vaak) een belangrijke rol in ieders leven. En helaas wordt die rol te vaak onderschat.

Met onze jarenlange fiscale expertise begeleiden wij onze cliënten in elke fase van hun leven. En dat bij voorkeur proactief om problemen en risico’s te mijden.

Maar dat doen de adviseurs van Tax & Balances ook reactief wanneer een probleem uitmondt in een geschil. Want ook een particulier kan verstrikt raken in bijvoorbeeld een belastingprocedure. Is een dergelijk geschil onvermijdelijk, dan moeten de procedurekosten goed in het oog worden gehouden. Zodat niet geldt: “Wie procedeert om een koe legt er een op toe.” Er zal daarom altijd een kosten/bate-analyse moeten plaatsvinden, waarbij ook de risico’s en kansen voor de klant duidelijk in kaart zijn gebracht.